Skip to Content Contact Us

מזונות קטינים

כל ילד זכאי למזונות מהוריו מיום לידתו עד הגיעו לגיל 18 שאז דמי המזונות יורדים לשליש עד גיל 21. חובת המזונות קמה בלי קשר אם הוריו נשואים, גרושים או חלילה הגיע לעולם בניגוד לרצונו של אביו.
גובה המזונות- נקבע על ידי נסיבות הילד הספציפי. כמו שאין שני אנשים בעולם עם מטען גנטי זהה, אין תיק גירושין שזהה בנסיבותיו לאחר.
בית המשפט או בית הדין, עת פסיקת גובה המזונות, יקחו בחשבון מכלל של נתונים: רמת חיים, צרכים, זמני שהות, הכנסות הורים.

ווטסאפ
Back top top