Skip to Content Contact Us
חריגים לחובות משותפים:
חובות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג שלא לטובת "התא המשפחתי" כתוצאה מהימורים, בגידות, מעשים בלתי חוקיים.
חריגים לכל החלוקה:
רכוש שרכש מי מבני הזוג לפני החיים המשותפים, מתנות לטובת אחד מבני הזוג וירושות שהתקבלו במהלך החיים המשותפים.
חריג "לחריג":
מתנות, ירושות ונכסים "חיצוניים" אשר במהלך החיים המשותפים "נטמעו" בתא המשפחתי יכול ויחשבו כרכוש משותף ויתחלקו באיזון.
Practice Area Main Img 1

לתיאום פגישת ייעוץ דיסקרטית

לא מתחילים הליך משפטי לפני שמבררים מהן הזכויות שמגיעות לכם, לאחר שהבנתם בפני מה אתם עומדים ולאחר שבניתם אסטרטגית ניהול הליך שמתאימה לכם

    ווטסאפ
    Back top top