Skip to Content Contact Us

החלופה – אפוטרופוסות

כעורכת דין שמלווה משפחות בתהליכי אפוטרופוסות אני יכולה להעיד שמתחילת הליך המינוי וביצוע תפקיד האפוטרופוס הוא על גבול הבלתי אפשרי. חשבונות בנק נחסמים, הוראות קבע

רשימת המשאלות

כתיבת התסריט ופירוט המשאלות של הממנה – ההנחיות המקדימות חלק בלתי נפרד מקביעת זהות הממונים, הוא האפשרות לפרט באריכות את התסריט של "היום שאחרי". במסגרת

ייפוי כוח מתמשך

יתרונות וחסרונות של ייפוי כוח מתמשך אל מול אפוטרופוסות   אז למה עדיף ייפוי כוח מתמשך על אפוטרופסות? מינוי האפוטרופוס נדרש ביום שאחרי צלילות האדם.

ווטסאפ
Back top top