Skip to Content Contact Us

משמורת משותפת

טעות נפוצה בקרב זוגות מתגרשים היא לחשוב שמתן "משמורת" לאחד ההורים גוזלת את האפוטרופסות מההורה האחר. יש לעשות הבחנה בין שני מושגים: משמורת- היא החזקה

ווטסאפ
Back top top