Skip to Content Contact Us

מוניטין אישי – האם יש דבר כזה?

המושג מוניטין אישי רקם עור וגידים בפסיקות של בתי המשפט לענייני משפחה. בבתים רבים במדינת ישראל בני זוג נישאים בגיל צעיר כאשר הם חסרי השכלה.

חלוקת רכוש

הבסיס לסוגית הרכוש הוא הבנה שקשר הנישואין טומן בחובו שיתוף. כאשר נפרדים קם צורך בחלוקה. לכן כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במשותף או

ווטסאפ
Back top top