Skip to Content Contact Us

השינוי שחל לאחר פסק הדין העליון בבע”מ 919/15

כידוע הדין האישי בישראל חל על פי דתו של אדם. לכן אם בני הזוג שניהם יהודים יחול עליהם הדין העברי. ע"פ הדין העברי חלה על

שינוי מזונות קטינים – משימה לא כל כך פשוטה

אופיו של פסק דין למזונות מטבעו "צופה פני עתיד". בעת מתן פסק הדין השופט, אשר בתוך עמו יושב והוא ככל הנראה גם למוד ניסיון, לוקח

גניבת זרע

גברים רבים מגלים יום בהיר אחד שהלילה ה"חד פעמי" שבילו עם אישה נאה הפך אותם לאבות ותביעת המזונות בשם הקטין לא אחרה להגיע. גברים רבים

מזונות קטינים

כל ילד זכאי למזונות מהוריו מיום לידתו עד הגיעו לגיל 18 שאז דמי המזונות יורדים לשליש עד גיל 21. חובת המזונות קמה בלי קשר אם

ווטסאפ
Back top top