Skip to Content Contact Us

יציאה לחירות

את סיפור יציאתו של שי לחירות אני לא אשכח לעולם. הוא התקשר אלי בשעה 07:00 בבוקר, לא בדיוק הבנתי מי זה חסר ההתחשבות שמחייג בשיא

אבא בעל כורחו

טיפול בתיקים מסוימים לעיתים גורם לי לתהות האם היותי אישה, משפיע באופן מסוים על הגישה בה אני נוקטת בתיק שבו עולה שאלה מגדרית מובהקת. הטיפול

ילד של אף אחד

המשפט הראשון שאתו פתח המאמן שלי את ההתמחות היה – "המציאות שאליה תהי עדה במהלך הקריירה שלך כעורכת דין לענייני משפחה, לעיתים, תעלה על כל

אבות בעל כורחם

טיפול בתיקים מסוימים לעיתים גורם לי לתהות האם היותי אישה, משפיע באופן מסוים על הגישה בה אני נוקטת בתיק שבו עולה שאלה מגדרית מובהקת. הטיפול

ווטסאפ
Back top top