Skip to Content Contact Us

ניפוץ מיתוסים על גירושין

השבוע הגיע לסיומו קורס מרתק שדן ביסודות ההלכתיים של בתי הדין הרבניים. אני מודה שחיכיתי לסיום הקורס רק כדי לכתוב את הטור הזה. אני אומנם

שח – מט

שח-מט בדיוק כמו במשחק, גם בהליך גירושין, הדרך להשיג את מטרות הלקוח היא באמצעות אסטרטגיה נכונה. אבל כדי לתכנן אסטרטגיה נכונה יש להידרש לכמה שיותר

מוסד הנישואין בישראל

מוסד הנישואין בישראל כידוע, הגדרתה של מדינת ישראל היא "מדינה יהודית דמוקרטית". הגדרה זו עוגנה במגילת העצמאות שנחתמה ב-14 במאי 1948. אם נכנסים לעובי הקורה

ווטסאפ
Back top top